ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта на www.brokerfinder.bg

 

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между brokerfinder.bg и лицата- ползватели на услугите на сайта www.brokerfinder.bg.

 

2. Brokerfinder.bg е сайт за предназначен за открояването на коректни брокери, свързани с недвижими имоти. 

 

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си brokerfinder.bg  или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на brokerfinder.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

4. Ползвателите на услугите на brokerfinder.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.

 

I. ОБЯВИ

 

1. Обяви могат да публикуват само лица, които сключват сделки по занятие (наричани по-нататък “агенции за недвижими имоти” или “агенции”).

 

2. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

 

3. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

 

4. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

 

5. Сайтът brokerfinder.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в brokerfinder.bg.

 

6. Brokerfinder.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

 

7. Статутът на обява, въведена от агенция може да е: активна, непубликувана или блокирана.

 

   7.1. Активните обяви са видими за всички ползватели на услугите на brokerfinder.bg и пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

 

   7.2. Непубликуваните обяви са видими за агенциите за недвижими имоти, съобразно реда определен в сайта. Те не се появяват на първа страница и в индивидуалната страница на агенцията и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

 

   7.3. Блокираните обяви не са видими за потребителите на brokerfinder.bg и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

 

8. Всяка нововъведена обява получава по подразбиране статут активна, освен ако не е избрано друго.

 

9. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща.

 

10. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на brokerfinder.bg. След проверка, brokerfinder.bg има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

 

11. При изпращане на имейли чрез brokerfinder.bg, съдържанието не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни квалификации. Подобно поведение не се толерира от brokerfinder.bg. Профилите на потребителите пренебрегващи това условие, може да бъдат блокирани, без право на повторно активиране.

 

II. АГЕНЦИИ

 

1. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти могат да публикуват обяви в brokerfinder.bg само след регистрация и единствено чрез техния профил. Регистрацията води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на недвижими имоти по занятие.

 

2. Участието в сайта от агенции и брокери на недвижими имоти на сайта brokerfinder.bg е възмездно. Взаимоотношенията между brokerfinder.bg и агенциите се основават на периодична доставка.  Агенциите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.

 

3. Сайтът brokerfinder.bg има право да деактивира регистрацията на “Агенция” с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

 

4. Сайтът brokerfinder.bg има право да откаже повторно активиране на “Агенция” извършвала системни нарушения на правилата.

 

5. Агенциите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

6. Агенциите за недвижими имоти се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявеният имот е продаден (отдаден под наем, капариран), агенцията е длъжна да премахне офертата за имота от сайта в рамките на работния ден.

 

7. Общият брой на обявите в един акаунт не може да надвишава 5000.

 

8. Профили на Агенции се изтриват по тяхно желание след уреждане на финансовите взаимоотношения с brokerfinder.bg, с цел запазване на данните за използване в потенциален търговски спор.

 

III. КЛИЕНТИ

 

1. “Клиенти” са тези лица, които имат за цел да оценят работата на потребител от тип “Агенция”.

 

2. “Клиентите” се задължават да оставят мнения и оценки само за “Агенции”, с които са работили.

 

3. “Клиентите” се съгласяват да не оставят неверни коментари и оценки спрямо “Агенции”, с цел уронване на престижа. 

 

III. ПЛАЩАНИЯ

 

1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта brokerfinder.bg се извършват по банков път.

 

2. Плащанията от физически лица могат да се извършват чрез банков превод, на банкомат, PayPal.com, или чрез услугите на Stripe.com.

 

3. Неусвоените суми за платени услуги, предоставяни от brokerfinder.bg, не се възстановяват.

 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от brokerfinder.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

2. Brokerfinder.bgси запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

 

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и brokerfinder.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. Варна, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

 

VI. “Бисквитки” – Cookies

 

1. “Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата ни.

 

2. Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че когато посетите сайта, Google взима информация за посещението ви и след това изпраща наши реклами до нашите посетители в сайтовете които посещавате. Доставчици от трети страни включително Google използват “бисквитки” за да събират информацията за вашите посещения и я използват за да ви показват наши реклами в рекламните си площадки. Посетителите могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни, на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

 

3. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

 

4. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

 

VII. Защита на личните данни

 

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.